top of page

In verschillende situaties kunnen ouders een beroep doen op hun recht op vrijstelling van de leerplicht. Op zo'n moment krijgt een kind thuisonderwijs en wordt het niet niet langer verplicht een school te bezoeken. 

Om het lesaanbod te verrijken kan bij het geven van thuisonderwijs de wens ontstaan een kind voor een bepaald aantal momenten deel te laten nemen aan een leergemeenschap, bos-school, thuisonderwijsgroep, community etc. Een omgeving waarin een kind sociale contacten kan opbouwen op een andere manier geprikkeld en

geïnspireerd kan worden.

Meisje met konijnenoren
Thuisonderwijs

Bij De Eigenwijze hebben wij een klein aantal plekken gereserveerd voor de inkoop van lesdagen vanuit het thuisonderwijs. Dit betreft een af te nemen pakket voor een gereduceerd tarief. Het aantal dagen en de exacte indeling wordt in onderling overleg afgestemd. Zo wordt een kind zijn leerproces Eigenwijs maatwerk.

Op de inkoop van thuisonderwijs zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

bottom of page