top of page

Missie

Samen lezen

Een school moet uitdagend en inspirerend zijn. Een veilige omgeving met ruimte voor het individu. Wij laten een groepssamenstelling op basis van geboortejaar los. In onze optiek doe je daar namelijk altijd kinderen mee tekort. Niet iedereen is op het zelfde moment leerrijp en niemand ontwikkelt zich op het zelfde tempo. Om deze reden kijken wij liever naar wat een kind als individu aangeeft, waar hij in geïnteresseerd is en wat hij nodig heeft. Zo wordt het momentum wat ontstaat als een kind leerrijp is maximaal benut. Op deze manier gaat leren makkelijker en sneller, blijft leren leuk en ontwikkelen onze leerlingen zich tot nieuwsgierige en open wereldburgers die kunnen aangeven welke kant ze op willen en wat ze nodig hebben.

Visie

Het uitgangspunt in alles binnen onze school is dat onze leerlingen volwaardige mensen zijn. Volwaardige mensen met hun eigen interesses, hun eigen kwaliteiten, hun eigen valkuilen, hun eigen passies en hun Eigen Wijsheid. Door ruimte te geven aan deze eigenheid leren kinderen zichzelf op jonge leeftijd al écht kennen en leren ze voor zichzelf kiezen, voor zichzelf opkomen, hun ideëen delen en zelf hun leerprocessen vormgeven.

Meisjes op fietsen
Kinderen spelen buiten

Aanvullend is niets een betere leerschool dan het leven zelf. Om deze reden zorgen wij voor een diverse groepssamenstelling welke een redelijke afspiegeling is van de samenleving. Op deze manier leren kinderen van jongs af aan om te gaan en samen te werken met verschillende mensen qua leeftijd, afkomst, interesses, bouw, kleding etc. Ook geven wij onze school samen vorm. Er is geen "baas" die in zijn eentje bepaalt en er is geen "omdat ik het zeg". Waar mogelijk worden beslissingen samen en in goed overleg gemaakt. Ieders stem weegt hierin even zwaar, of je nu leerkracht, leerling, bestuurslid of vrijwilliger bent. 

bottom of page