top of page

Ouderbijdrage

Omdat wij geen subsidie ontvangen en onszelf dragen vragen wij een maandelijkse bijdrage van ouders. Vanuit deze bijdragen worden de huur, gas, water, licht, verzekeringen, lesmateriaal en het eten en drinken betaald. Ook wordt er een deel gereserveerd voor onverwachtse uitgaven.

 

Iedereen die zich inzet voor De Eigenwijze functioneert geheel op vrijwillige basis. Van hart tot hart, zonder tussenkomst van geld. Vanuit liefde en met als doel de kinderen van nu passend onderwijs te bieden.

 

De ouderbijdrage wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld voor de komende 12 maanden en de hoogte is afhankelijk van de eventuele donaties, de te maken kosten en de hoeveelheid ingeschreven leerlingen. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Online klas
Kids in Vegetable Farm

De bijdrage voor een particuliere school ligt hoger dan een ouderbijdrage op een reguliere basisschool. Het verschil zit hem in het feit dat wij geen subsidie krijgen en een reguliere basisschool wel. Deze subsidie bedraagt zo'n €580,- per leerling per maand. Om aanspraak te maken op deze subsidie heeft de overheid een stevig eisenpakket samengesteld waar je als school aan moet voldoen. Wij hebben de afweging gemaakt om geen aanspraak maken op subsidie, zodat wij ook niet aan dit eisenpakket hoeven te voldoen. Hierdoor kunnen wij inzetten op kleinschalig en persoonlijk onderwijs en hebben wij veel meer vrijheid in het indelen van ons lesprogramma, vakanties en de lesweken.

bottom of page